EGZAMINY ZAWODOWE

Gdzie szukać informacji? --> tutaj


Centralna Komisja Egzaminacyjna - Stary Egzamin Zawodowy

Centralna Komisja Egzaminacyjna - Nowy Egzamin Zawodowy

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W 2015 r

Stary Egzamin:

Standardy wymagań egzaminacyjnych

Informatory dla ZSZ

Informatory dla techników i szkół policealnych

Procedury od 2013 r.

Przykładowe rozwiązania dla techników

Klusze odpowiedzi

Komunikat o dostosowaniu warunków przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Nowy Egzamin:

Terminy, podział, zmiany - egzamin pisemny z kwalifikacji (B.5, B.6, M.17)

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Procedury egzaminów zawodowych

Przykładowe arkusze egzaminacyjne

Klucze odpowiedzi

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od roku szkolnego 2014/2015

O egzaminach zawodowych