EGZAMINY MATURALNE

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

TERMINY EGZAMINÓW - Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

O egzaminie maturalnym dla LO od 2015 r.

O egzaminie maturalnym dla Techników w 2015 r.

Dla Techników w 2015 r.

Dla absolwentów z lat 2005-2014

Arkusze z lat 2005-2014

Informatory dla LO od 2015

Procedury 2014/2015 dla LO od 2015

Przykładowe arkusze dla LO od 2015

Matura z języków obcych

Tablice matematyczne (do pobrania) link bezpośredni

Uzupełnienie do tablic matematycznych link bezpośredni

Marura próbna OPERON