Egzamin gimnazjalny

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Podstawa programowa

Informatory

Procedury

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Przykładowe arkusze

Komunikaty CKE

Arkusze od 2012 r

Terminy egzaminu gimnazjalnego w 2015 r (ze strony OKE Jaworzno)

Informacja - Szkoła została zgłoszona do egzaminu próbnego, który odbędzie się w marcu 2015 r.