MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Wykonuje

Może pracować w:

Mechanik pojazdów samochodowych może prowadzić własny warsztat samochodowy.

Każdy uczeń zdobywa doświadczenie zawodowe w czasie zajęć praktycznych na warsztatach i autoryzowanych stacjach obsługi samochodów. Absolwent szkoły ma 3 letnie doświadczenie zawodowe.


PRZEDMIOTY ZAWODOWE

1. Podstawy przedsiębiorczości
2. Podstawy konstrukcji maszyn
3. Technologia mechaniczna
4. Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej
5. Konstrukcja pojazdów samochodowych
6. Eksploatacja pojazdów samochodowych
7. Przygotowanie do prowadzenia pojazdów samochodowych
8. Specjalizacja
9. Zajęcia praktyczne

PRZEDMIOTY ZAWODOWE od 2012 r.

1. Bezpieczeństwo pracy
2. Technologia mechaniczna
3. Przepisy ruchu drogowego
4. Budowa i naprawa pojazdów samochodowych
5. Diagnostyka pojazdów samochodowych
6. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
7. Język obcy zawodowy
8. Zajęcia praktyczne
9. Pracownia elektrotechniczna i elektroniczna
10. Pracownia mechaniczna

Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej absolwent może podjąć naukę w Liceum dla Dorosłych. Zobacz prezentację