ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Wykonuje

Może pracować w:

Elektromechanik pojazdów samochodowych może także prowadzić własną działalność gospodarczą

Każdy uczeń zdobywa doświadczenie zawodowe w czasie zajęć praktycznych na warsztatach i autoryzowanych stacjach obsługi samochodów. Absolwent szkoły ma 3 letnie doświadczenie zawodowe.


PRZEDMIOTY ZAWODOWE

1. Podstawy przedsiębiorczości
2. Podstawy techniki
3. Podstawy elektrotechniki i elektroniki
4. Konstrukcja pojazdów samochodowych
5. Urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych
6. Przepisy ruchu drogowego
7. Pracownia elektrotechniki i elektroniki
8. Specjalizacja
9. Zajęcia praktyczne

Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej absolwent może podjąć naukę w Liceum dla Dorosłych.