BLACHARZ SAMOCHODOWY

Wykonuje

Może pracować w:

Blacharz samochodowy może także prowadzić własną działalność gospodarczą

Każdy uczeń zdobywa doświadczenie zawodowe w czasie zajęć praktycznych na warsztatach i autoryzowanych stacjach obsługi samochodów. Absolwent szkoły ma 3 letnie doświadczenie zawodowe.


PRZEDMIOTY ZAWODOWE

1. Podstawy konstrukcji maszyn
2. Podstawy technik wytwarzania w blacharstwie
3. Technologia napraw nadwozi samochodowych
4. Działalność gospodarcza w branży mechanicznej
5. Język obcy w branży mechanicznej
6. Prace blacharskie - zajęcia praktyczne

Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej absolwent może podjąć naukę w Liceum dla Dorosłych.