TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ
(dawniej Technik cyfrowych procesów graficznych)

Zajmuje się:

Może pracować w:

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej wykonuje swoją pracę w pomieszczeniach.
Praca technika grafiki i poligrafii cyfrowej jest pracą głównie indywidualną, jednak wymagającą również współpracy z klientem.
Jest ona wykonywana zazwyczaj 8 godzin dziennie, w stałych godzinach.
Niekiedy jednak pracuje się dłużej - gdy istnieje konieczność zakończenia ważnego projektu.

PRZEDMIOTY ZAWODOWE TEORETYCZNE

1. Podstawy poligrafii
2. Podstawy projektowania graficznego
3. Podstawy projektowania publikacji
4. Maszyny i urządzenia cyfrowe
5. Rysunek techniczny
6. Język obcy zawodowy
6. Działalność gospodarcza

PRZEDMIOTY ZAWODOWE PRAKTYCZNE

1. Projektowanie graficzne
2. Projektowanie publikacji
3. Drukowanie cyfrowe
4. Modelowanie i drukowanie 3D