ZEBRANIA Z RODZICAMI
8.09.2016
13.10.2016
17.11.2016
1.12.2016 - tylko klasa maturalna
15.12.2016
12.01.2017
2.03.2017
6.04.2017 (propozycje ocen)
20.04.2017 - tylko klasa maturalna
11.05.2017
1.06.2017 (propozycje ocen)
godzina 16:30