HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2016/2017

Imię i nazwiskoPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
mgr Marzena Czech
pedagog szkolny
8.00 - 13.3013:30 - 17.008.30 - 13.008.30 - 11.30, 11:30-13:00 rewalidacja8.00 - 13.00
mgr Andrzej Wojciechowski
pedagog szkolny
14.00 - 17.008.00 - 10.008.00 - 10.008.00 - 10.0013.00 - 15.00
mgr Katarzyna Skóra
psycholog szkolny
8.00 - 13.008.00 - 13.0013.00 - 17.009.00 - 13.008.00 - 12.00

Konsultacje z rodzicami:
mgr Andrzej Wojciechowski: Wtorek: 17.00-18.00
mgr Marzena Czech: Poniedziałek: 17.00-18.00
mgr Katarzyna Skóra: Środa: 17.00-18:00Zakres działań pedagoga i psychologa szkolnego


 1. Zajęcia realizowane w ramach opieki psychologiczno – pedagogicznej:
  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone w ramach terapii pedagogicznej
  • warsztaty psychologiczne
  • psychoterapia indywidualna
  • zajęcia profilaktyczno – wychowawcze.
 2. Zakres obowiązków pedagoga i psychologa szkolnego:
  • diagnozowanie sytuacji psychospołecznej i opiekuńczo – wychowawczej uczniów
  • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych wobec uczniów i rodziców
  • organizowanie pomocy i wsparcia młodzieży wymagającej stałej opieki psychologiczno – pedagogicznej
  • organizowanie i realizowanie warsztatów psychoedukacyjnych oraz rozwijających umiejętności psychospołeczne (np. asertywności, motywacji, pewności siebie, komunikacji, negocjacji)
  • współpraca z innymi podmiotami szkoły działającymi na rzecz opieki i wychowania młodzieży
  • diagnozowanie i analizowanie przyczyn trudności wychowawczych
  • organizacja pomocy materialnej dla uczniów najbardziej potrzebujących
 3. Konsultacje dla rodziców:
  • wspieranie i pomoc w rozwiązaniu problemów wychowawczych
  • informowanie rodziców o możliwości korzystania z pomocy instytucji specjalistycznych w zależności od sygnalizowanego problemu.