Zapraszamy na basen !!!

OGÓLNODOSTĘPNE GODZINY OTWARCIA BASENU

PONIEDZIAŁEK 20.10 - 21.00

WTOREK 20.10 - 21.00

ŚRODA 20.10 - 21.00

CZWARTEK 20.10 - 21.00

PIĄTEK 20.10 - 21.00

SOBOTA 13.00 – 18.00 - ostatnie wejście 17.00

NIEDZIELA 12.00 – 17.00 - ostatnie wejście 16.00

CZAS PRZEBYWANIA W WODZIE 50 MINUT

Bilet 7zł/50 minut, osoby niepełnosprawne 5zł/50minut,opiekun osoby niepełnosprawnej-wstęp wolny

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH "SZTYGARKA" sporządzony 12.06.2017r."
PUNKT POBORU NIECKA SYSTEM CYRKULACJI
DATA BADANIA 05.06.2017 22.05.2017
"BADANIE FIZYKOCHEMICZNE I MIKROBIOLOGICZNE"
"PARAMETRY ODBIEGAJĄCE OD NORMY" W NORMIE W NORMIE
PODEJMOWANE DZIAŁANIA - -
"BADANIA JAKOŚCI WODY WYKONYWANE PRZEZ LABOLATORIUM CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. W LĘDZINACH Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. W sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach./Dz.U. z 2015r., poz 2016/"

Telefon do Ośrodka Sportowego"Sztygarka"

32 262 36 93