Zapraszamy na basen !!!

Godziny otwarcia w okresie wakacyjnym 26.06 - 30.08
PONIEDZIAŁEK : 14.00-19.00 ostatnie wejście 18.00
WTOREK : 07.00-16.00 ostatnie wejście 15.00
ŚRODA : 14.00-19.00 ostatnie wejście 18.00
CZWARTEK : 07.00-16.00 ostatnie wejście 15.00
PIĄTEK : 07.00-16.00 ostatnie wejście 15.00
SOBOTA : 07.00-15.00 ostatnie wejście 14.00
NIEDZIELA : 07.00-15.00 ostatnie wejście 14.00

1.Dzieci młodzież mieszkający na terenie gminy Dąbrowa Górnicza - wstęp wolny, pozostali 5zł/50 min.
2.Dorośli - 7zł/50 min.
3. Osoby niepełnosprawne 5zł/ 50 min. godz., opiekun osoby niepełnosprawnej - wstęp wolny.

Przerwa techniczna w związku z konserwacją basenu od 31.07.2017r. do 15.08.2017r.

CZAS PRZEBYWANIA W WODZIE 50 MINUT

Zapraszamy

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH "SZTYGARKA" sporządzony 04.08.2017r."
PUNKT POBORU NIECKA SYSTEM CYRKULACJI
DATA BADANIA 31.07.2017 17.07.2017
"BADANIE FIZYKOCHEMICZNE I MIKROBIOLOGICZNE"
"PARAMETRY ODBIEGAJĄCE OD NORMY" W NORMIE W NORMIE
PODEJMOWANE DZIAŁANIA - -


Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał zbiorczą roczną ocenę wody na pływalni przy ZSZ ,,Sztygarka" załącznik w PDF

"BADANIA JAKOŚCI WODY WYKONYWANE PRZEZ LABOLATORIUM CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. W LĘDZINACH Badania przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. W sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach./Dz.U. z 2015r., poz 2016/"

Telefon do Ośrodka Sportowego"Sztygarka"

32 262 36 93